Vare sig man förlorat någon kär i sin närhet, varit med om en olycka eller bara fyllt 30 år, så kan det vara bra med lite verktyg för att klara dagen.