Känner du att du vill skryta med hur stark du är (fasten du inte är så stark). Då kan det vara ett ballt trick att slita isär en telefonkatalog.