Backblaze är ett företag som arbetar med online backup. De har släppt en rapport som visar hur länge en hårddisk håller. Backblaze har över 25.000 hårddiskar som konstant är igång och av den är det över 74% som fungerar i mer än 4 år. Detta betyder att 26% av hårddiskarna slutar fungera inom fyra år.

● Under 1.5 år går 5.1% sönder per år.
● Under de nästa 1.5 åren går betydligt mindre hårddiskar sönder, 1.4% per år.
● Efter 3 år ökar dock chansen kraftigt att en hårddisk skall gå sönder. Hela 11.8% per år.

20131113-075021.jpg

För mer information, besök: http://blog.backblaze.com+