Har du kanske åkt till IKEA med en inköpslista, men åkt därifrån med mycket mer än vad som från början fanns på inköpslistan? Många som åker till IKEA gör det, och i denna video får vi veta hur IKEA och många andra butiker lyckas med detta.