Nördigt

Hur hög kan en människa bli?

Publicerat av 16 april 2013 No Comments

Finns det någon gräns för hur långa vi människor kan bli? Vsauce förklarar.