Har du installerat iOS 11 Public Beta och tyckte att betan inte var tillräckligt stabil? Då kan du nedgradera till iOS 10, och i denna video får du se hur du går till väga.