Du tror kanske du kan svaret på denna fråga, och det kan kanske vara så, men i så fall är det den enkla versionen. I denna video får vi höra den avancerade versionen.