Att sticka ut från mängden kan väcka fördomar. I denna informativa video får vi se hur det kan vara för personer som besöker Kina och ser annorlunda ut.