Video som på ett humoristiskt vis visar hur det är att lida av Insomnia (sömnlöshet).