Det är nästan magi, men på någotvis lyckas de stora tekninföretagen faktiskt trolla så att de ej vehöver betala någon skatt.