Dave Hill har använt sig av en Phantom-kamera och spelat in varje person eller del i filmen för sig, och sedan satt ihop det till ett stycke.