http://youtu.be/GXYpeX-xx54

Renault har en spännande historia som denna filmen visar.