DNews förklarar hur collidern i Schweiz fungerar! Dessutom håller dom på att uppgradera den till en “Super collider”. Worlds end is here!?