Vi har alla fått sitta med dem, hemläxorna. Är hemlexor bra, eller borde vi sluta med dem? Tankar och åsikter får du i denna video.