Vad gör man inte för att nå med det kristna budskapet till unga människor. Något oanat slut på versen.