Det har nu kommit upp en sida på internet där du kan röste på de nya ikonerna i iOS 7 mot de gamla från iOS 6. Gå in och gör testet och se sedan va alla andra tycker om de nya vs de gamla.

Du kör testet här: http://www.neuevsold.com