“Försvarsmakten – möter varje hot och klarar varje utmaning”. Det är budskapet bakom Försvarsmaktens senaste reklamfilm, som skulle kunnat vara en trailer för en kommande  storfilm.

Försvarets budget är i ny bottennivå, som lägger sig under 1% av bruttonationalprodukten 2018. Det samtidigt som terrorhoten ökar i världen. Man kan jämföra det med tiden då Ingvar Carlsson var stadsminister under kalla kriget 1988, då man tillsatte 2,5%. Snittet i Europa är just nu 1,5%.

Jag är inne och läser på Försvarsmaktens hemsida och förbluffas över hur denna myndighet som i medier känns så motarbetad, enbart utstrålar positivitet och framåtanda. Det är ju trots allt så, att när man bedriver en verksamhet är ekonomiskt stöd troligen det viktigaste för effektivisering och utveckling.

Under perioden 2016-2020 kommer man fokusera på att höja den operativa förmågan i krigsförbanden. Man kommer även stärka vår krigsduglighet vid väpnat angrepp. Detta med tanke på den försämrade säkerhetspolitiska situation som nu råder i Europa.

Vidare har ÖB Micael Bydén under ett seminarium i slutet av november presenterat sin syn på Försvarsmaktens uppdrag, den nya visionen och vägen dit för sina närmaste chefer. Videoklipp nedan.

Källor:
forsvarsmakten.se
regeringen.se