Det är Daily mail som skriver att University of Edinburgh och University of Sydneyenligt har tagit fram ny forskning som visar att det förstfödda barnet i familjen oftast är smartare än sina yngre syskon.

Universiteten har analyserat data från över 5000 barn och följt dem sedan födseln upp till fjorton års ålder.
Vartannat år har deras mentala förmåga utvärderats. Och forskarna menar att storasyskon generellt sett gör bättre ifrån sig i ett IQ-test än deras yngre syskon. Dessutom har de ofta högre utbildning och lön senare i livet.