I Los Angeles har dom en process på vattenreningsverket som tar avloppsvatten och renar det till sådan standard att en testpanel tror det är köpt destillerat vatten. Vilken förvåning när de får reda på att det är avloppsvatten dom druckit.