Att jaga under havets yta känns som ett betydligt mycket trevligare val än att sätta sig i en hydda och jaga älg.