En söt kortfilm om saknad, längtan och hur man kompletterar varandra. Animatören Patricia Badiola har verkligen kunnat förmedla en fin innerlighet i kortfilmen “To My Number One”.