Fifa har beslutat sig för att testa videogranskning under en tvåårsperiodför för att hjälpa domarna på planen.

Under 2017, när testen ska bli verklighet, kommer huvuddomaren ha hjälp av en assisterande videodomare som ska kunna granska situationer med hjälp av tv-bilder vid olika domslut.

Ett slutgiltigt beslut om att inför videogranskning världen över kan komma först från och med säsongen 2018.

Läs mer på FIFA.com