20131123-214713.jpg

Istället för att ha docken flytande i mitten kan man med en enkel rad i terminalen få den i övre eller nedre hörnet. Börja med att sätta docken på höger eller vänster sida, sen går du in i terminalen och skriver följande:

defaults write com.apple.dock pinning -string end

Nu kommer den att hamna i nedre hörnet, skulle du vilja ha den i övre hörnet byter du ut end till start. Efter det så måste du starta om docken och det gör du enklast med detta kommando i terminalen:

killall Dock

Via: http://thesweetsetup.com+