Det är som många säkert har märkt inte alltid som filmtrailers stämmer med själva filmen, mer än en gång undrar man nästan om det är samma film man nyss sett reklam för. Här är tio exempel som illustrerar detta.