Abhijeet Ghosh och Paul Debevec arbetar just nu med att ta fram en ny typ av scanner som klarar av att scanna extremt detaljerade bilder av huden.

Tack vare detta kommer vi i framtiden kunna se extremt detaljerade 3D-spel.

Via: http://www.newscientist.com+