evernote

Evernote för iOS uppdaterades idag och den stora grejen för mig är i Skitch integration. Det innebär att jag kan ta en bild eller en PDF jag har i Evernote och skicka den till Skitch för markering eller anteckningar. När jag är klar sparas den tillbaka i Evernote. Man kan också spara genvägar som synkroniseras mellan iOS och Mac. Versionen till Mac uppdaterades tidigare även den med Skitch integration.

Via: http://blog.evernote.com/+