Två killar skall ta sig runt en bana på 400 meter, men de får ej röra vid marken. inte heller får någon bära dem mer än 15 fotsteg. Det här måste jag testa i helgen!