I dag den 5 oktober är det ett år sedan Steve Jobs tragiskt lämnade oss. Steve Jobs förändrade inte bara världen genom sina visioner utan förändrade också sättet hurvi använder oss av dagens teknik.

Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me… Going to bed at night saying we’ve done something wonderful…
that’s what matters to me.