http://youtu.be/cRbIp66VwY4

Eminem freestylar om alla från Anderson Cooper till Lana Del Day. Briljant! Nedan citat från framförandet kan jag knappt uttala än mindre försöka mig på att rappa det.

(“Existential detriments to a lesbian devil In the a presence stench of an estrogen level. That separatists like a Chechnian rebel and pressavist with a pencil. A pessimist, with his lips pressed against the edge of this Red Bull”)