imageInatt låg Dropbox nere i mer än tre timmar, det tog inte lång tid innan olika hackergrupper tog på sig ansvaret. Tråkigt nog för dem var det inte mer intressant än att det var Dropbox själva som oavsiktligen råkade orsaka stoppet i samband med underhållsarbete.

Källa: Tech