Med en GoPro-kamera kan man filma fantastiska saker. Men ger man en GoPro till Conan o’Brien kan man inte förvänta sig att få riktigt samma resultat.