Jag gråter av skratt. Mina damer och herrar, jag bjuder på “Heute wirst du mit mir im Paradies sein”, ur ett annars vackert stycke av Bach.