Vissa perioder i sitt liv funderar man mycket på vad egentligen livet egentligen går ut på. Forskning påvisar att känslan av mening har stora hälsomässiga fördelar.