Med Manta5 kan du cykla på vattnet. Stor vill ha faktor på denna!