Crafty

Crafty.se hade under gårdagen problem med databasen

Under gårdagen låg Crafty.se tyvärr nere större delen av dagen p.g.a. att fel med databasen. Jag var bortrest och kunde därför tyvärr ej fixa problemet förrän nu på morgonen. Men nu är allt på rätt spår igen.