Wake Up Call är en prisbelönad kortfilm som påminner oss om det verkliga priset vi får betala för att vi ska ha prylar att leka med.

Från mineraler och metaller i dina prylar, till pappret i våra böcker och bomullen i våra kläder. Är vi fast i en livsstil där tagandet av naturresurserna gått över styr?

År 2050 kommer extrahering av metaller och mineraler ha tredubblats och är redan idag den största anledningen vid uppköp av land.