20140804-102044-37244031.jpg

En användare på Weibo har publicerat bilder på vad han påstår är baksidan till nya iPad Air.