untitled-5

På San Franciscos internationella flygplats kommer beacons vilket är små digitala fyrar att installeras med syfte att hjälpa blinda att hitta vägen på flygplatsen. Fyrarna kommunicerar via bluetooth med användarnas iPhones och talar om när de är i närheten av en gate,  en informationsdisk eller andra platser.