Enligt detta support dokument från Apple så stödjer Mail i iOS sökningar på datum och status som läst, oläst och flaggad. Detta funkar både inifrån Mail.app och från spotlight.

Här är några exempel:

Flagged june 2013
Searches for all flagged messages from june 2013, as well as for messages containing these words
Vip read yesterday
Searches all read messages from contacts marked as VIPs, as well as messages containing these words
to:appleseed monday
Searches all messages sent on Monday to a contact named “Appleseed”, or an email address starting with appleseed, as well as messages containing these words

Via: http://finerthings.in+