Polio är en sjukdom som i dag nästan helt och hållet har försvunnit på grund av ett vaccinet som utvecklades 50-talet. Men innan dess råkade många barn ut för sjukdomen som gjorde att man fick placera dem i så kallade järnlungor för att de skulle kunna andas.

Paul Alexander är i dag den sista personen som fortfarande ligger i en järnlunga. Han var fem år när han fick placeras i en sådan.