Vi är väl medvetna om att sidan är seg. Vi arbetar just nu för fullt för att hitta och lösa problemet. Sidan kan under söndagskvällen uppföra sig lite konstigt då vi arbetar med den.