Jag har alltid funderar på hur vi upplever färger. Är blå, röd och gul samma för alla, eller ser du gul som blå? Vsauce förklarar.

Via: http://www.geekosystem.com