Jag har en dotter och den andra ungen är på g, men innan jag skaffade barn ställde jag mig frågan om jag verkligen var redo att skaffa barn. Skulle jag ha sett denna video skulle jag varit osäker.