Omsättningen under 2016 års sista kvartal uppgick till 78,4 miljarder dollar, med en nettovinst på 17,9 miljarder dollar.

Exempelvis såldes 78,3 miljoner iPhones, vilket kan jämföras med den tidigare toppnoteringen på 74,8 miljoner som sattes för ett år sedan.