overview_hero1_2xApple har genom åren fått mycket kritik, både befogad och obefogad, för hur deras underleverantörer hanterar sin personal och hur tillverkningen påverkar miljön. Uppenbarligen är detta något Apple vill sköta bättre i framtiden och som ett led i detta har de blivit mer transparenta om ämnet som man kan läsa om på deras hemsida.