apple_encrykterar2

I och med iOS 8 så är användare nu skyddade mot intrång. Detta med en uppdaterad integritetspolicy vilket innefattar avancerad kryptering.

iOS 8 har numera inbyggd kryptering som i princip gör det omöjligt av övervaknings- och polismyndigheter får det omöjligt att avlyssna eller läsa av innehållet. Allt från iMessage, iCloud, foton, e-post och kontakter krypteras med en avancerade algoritm tillsammans med en personlig användarkod.

Att dekryptera innehållet är i princip omöjligt, men kan ske på tills synes två olika sätt. Den ena är att prova alla siffer- och bokstavskombinationer, vilket Apple beräknar ta fem och ett halvt år. Då talar vi om att det i så fall är NSA’s superdatorer som gör jobbet. Den andra sättet, är helt enkelt att att tvinga ägaren att avslöja koden.

En del myndigheter uttrycker sin oro över detta, och tycker att det sänder fel signaler till världen och uppmuntrar till illegala aktiviteter.

Vad tycker du? Använd kommentarsfältet för att diskutera ämnet.