Kamera och Bilder

Introducerar Porträttkamera för iPhone 7 Plus som skapar en djupeffekt som håller motivet skarpt och samtidigt gör bakgrunden snyggt oskarp (beta).

Personnamn i appen Bilder sparas i iCloud-säkerhetskopior.

Förbättrar visningen av bilder med breda färgrymder i rutnätsvyn i appen Bilder.

Åtgärdar ett problem där en oskarp eller blinkande skärm visades för en del användare när appen Kamera öppnades.

Åtgärdar ett problem som ledde till att Bilder avslutades för en del användare när iCloud-bildbibliotek aktiverades.

 

Kartor

Kollektivtrafiksstöd för alla större tåg-, tunnelbane- och färjelinjer samt nationella busslinjer, liksom lokala bussystem i Tokyo, Osaka och Nagoya.

Skyltbaserad navigering i kollektivtrafiken med layouter för alla underjordiska strukturer och gångvägar som sammanbinder stora stationer i kollektivtrafiksnätet.

Jämförelse av biljettpriser vid val mellan olika kollektivtrafiksrutter.

 

Meddelanden

Nytt alternativ för återuppspelning av bubbel- och helskärmseffekter.

Effekter i Meddelanden kan spelas upp när Minska rörelse är aktiverat.

Åtgärdar ett problem som kunde leda till att kontaktnamn visades felaktigt i Meddelanden.

Åtgärdar ett problem som gjorde att Meddelanden kunde öppnas med en vit skärm.

Åtgärdar ett problem som kunde förhindra att alternativet för skräprapportering visades för okända avsändare.

Åtgärdar ett problem med saknat ljud i videor som spelats in och skickats i appen Meddelanden.

 

Apple Watch

Lägger till distans och snittakt i träningssammanfattningar i appen Aktivitet för rullstol utomhus i löptakt och rullstol utomhus i gångtakt.

Åtgärdar problem som kan ha förhindrat att spellistor från Musik synkroniserades till Apple Watch.

Åtgärdar ett problem som förhindrade att inbjudningar och information visades i Aktivitetsdelning.

Åtgärdar ett problem som tillät att Aktivitetsdelning uppdaterades via mobilnätet trots att det var manuellt avaktiverat.

Löser ett problem som ledde till att en del appar från tredje part kraschade vid textinmatning.

Övriga förbättringar och buggfixar
Förbättrar Bluetooth-anslutningen till tillbehör från tredje part.

Förbättrar prestanda för AirPlay-dubblering när en enhet väcks ur vila.

Åtgärdar ett problem som ledde till att uppspelning av köpt iTunes-innehåll inte fungerade när inställningen Visa iTunes-köp är avstängd.

Åtgärdar ett problem där förhandsvisningen för vissa selfie-appar och ansiktsfilter som används med FaceTime-HD-kameran i iPhone 7 och iPhone 7 Plus inte visades i realtid.

Åtgärdar ett problem i Hälsa där enskilda streck konverterades till separata tecken när tangentbordet för kinesisk handskrift användes.

Förbättrar prestanda vid delning av webbplatser från Safari till Meddelanden.

Åtgärdar ett problem i Safari som ledde till att webbförhandsvisningar inte visades på rätt sätt i flikvy.

Åtgärdar ett problem som ledde till att vissa brev i Mail omformaterades med väldigt liten textstorlek.

Åtgärdar ett problem som ledde till att en del HTML-brev formaterades felaktigt.

Åtgärdar ett problem som i en del fall ledde till att sökfältet försvann i Mail.

Åtgärdar ett problem som kunde förhindra att widgetar i vyn Idag uppdaterades vid öppning.

Åtgärdar ett problem med widgeten Väder som ibland inte läste in data.

Åtgärdar ett problem på iPhone 7 där klickinställningarna för hemknappen inte visades bland sökträffar.

Åtgärdar ett problem som förhindrade att skräpvarningstillägg blockerade samtal.
Löser ett problem som kunde förhindra att alarmljud hördes.

Åtgärdar ett problem där ljuduppspelning via Bluetooth ledde till att Taptic Engine slutade ge feedback till en del användare.

Löser ett problem som hindrade en del användare från att återskapa iCloud-säkerhetskopior.