iOS 10.0.2 åtgärdar buggar och förbättrar stabiliteten för iPhone och iPad.

Den här uppdateringen innehåller följande förbättringar:

  • Åtgärdar ett problem som kunde göra att ljudreglage för hörlurar temporärt inte fungerade.
  • Åtgärdar ett problem som gjorde att Bilder avslutades för vissa användare när iCloud-bildbibliotek aktiverades.