Ännu en parodi-video på iPhone 6, denna gång från Jonathan Morrison och hans vänner.

meet_the_iphone6