EU-parlamentet röstade idag nej till ACTA-avtalet vars syfte var att förhindra piratkopiering och upphovsrättsintrång.

ACTA-avtalet har blivit oerhört kritiserat för att det även skulle göra det möjligt att göra allt för stora ingrepp på privatpersoners integritet.

Förslaget röstades ned med 478 röster emot och endast 39 för. 146 ledamoter valde att lägga ner sin röst.